ویدیوهای تخصصی کشاورزیار

اطلاعات ثبت‌نام و خرید دوره

  • آیا می خواهید با مفهوم دقیق و کاربردی کود و انواع آن آشنا شوید!
  • آیا می دانید چند نوع کود کشاورزی وجود دارد؟
  • آیا دوست دارید با نحوه صحیح استفاده از انواع کودها در انواع کشتها آشنا شوید!
  • آیا می خواهید فکری اساسی برای افزایش درآمدزایی در کشت خودتان بکنید؟!
  • آیا دوست دارید هر سال از باغات خودتان برداشت محصول کنید و دیگر چیزی بنام سال آوری نداشته باشید!

پاسخ اصلی سوال‌های بالا، یک دوره آموزشی جامع است.